title Kết quả nghiệm thu

Chương trình Giáo dục - Thể dục thể thao và phát triển nguồn nhân lực
Thứ tư, 13/04/2016, 12:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2014

 

Stt

 

Tên đề tài/dự án

 

(1)

 

Sản phẩm nghiên cứu

 

(2)

 

Kết quả đạt được

 

(3)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC - TDTT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.    

Đánh giá chất lượng và hiệu quả giáo dục của loại hình trường trung học phổ thông có yếu tố nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh

Các bài báo về chất lượng và hiệu quả giáo dục của loại hình có yếu tố nước ngoài.

Các kết luận giúp cho các nhà quản lý có những hướng đi đúng đắn trong việc quản lý các trường có yếu tố nước ngoài

Đề tài tiến hành khảo sát ý kiến của các đối tượng có liên quan với tổng số phiếu phát ra là 3.000 phiếu, tỉ lệ phản hồi là 41.6%. Tuy tỷ lệ phản hồi không cao nhưng bù lại quy mô mẫu tương đối lớn, do vậy kết quả thu được là có thể chấp nhận.

Đề tài nghiên cứu tiên phong về thực trạng phát triển, đánh giá chất lượng hiệu quả của các trường có YTNN tại TP. HCM. Kết quả của Đề tài giúp các nhà quản lý giáo dục, GV và xã hội đánh giá tổng quát được chất lượng của các trường có YTNN để có quyết sách và chiến lược phát triển phù hợp cho giáo dục của TP. HCM. Đồng thời, Đề tài là cơ sở lý luận và tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo dục Việt Nam; các cơ quan chức năng xây dựng các chính sách và qui định thích hợp đối với các trường có YTNN dựa trên Đề tài. Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội Đề tài cung cấp nguồn thông tin tham khảo chính thống dựa trên các nghiên cứu đáng tin cậy. Kết quả Đề tài giúp cho các nhà quản lý giáo dục hiểu rõ hơn về chất lượng giáo dục và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội của chương trình để có những quyết sách chiến lược thích hợp. Đây là nguồn tài liệu duy nhất đối với việc phát triển lĩnh vực khoa học có liên quan và công tác đào tạo cán bộ khoa học.

2.    

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường Trung học cơ sở tại Tp.HCM giai đoạn 2012 - 2020

Các bài báo về thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường Trung học cơ sở tại Tp.HCM giai đoạn 2012 – 2020

Hề thống giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường Trung học cơ sở tại Tp.HCM giai đoạn 2012 - 2020

Giải pháp tuyên truyền, giáo dục cho học sinh trong các  trường THCS giúp cho

học sinh nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và ý nghĩa của GDTC.

-  Giải pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức, trình độ chuyên

môn cho giáo viên.

- Giải pháp đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định của Bộ GD & ĐT.

-  Giải pháp đổi mới nội dung môn học thể dục cho phù hợp nhu cầu học sinh và điều

kiện thực tiễn các trường THCS của TPHCM.

-  Giải pháp đổi mới phương pháp, phương tiện dạy học khi lên lớp.

-  Giải pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa thêm cho học sinh 2 tiết/tuần.

-  Giải pháp tổ chức thêm các môn thể thao tự chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của

học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của trường.

Với  7  giải  pháp  ngắn  hạn  được  ứng  dụng  thực  nghiệm  tại  các  trường  THCS

Tp.HCM, bước đầu đã cho kết quả là nâng cao được mật độ chung, mật độ vận động của

giờ tập thể dục thể thao, cũng như làm rõ được sự tăng trưởng về thể chất của học sinh sau

1  học  kỳ  thực  nghiệm.  Góp  phần  nâng  cao  chất  lượng  công  tác  GDTC  tại  các  trường

THCS Tp.HCM.

3.    

Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

Các bài báo về hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

Đề  tài  đã  nghiên cứu 3 mô hình và  hàng chục  hình thức hợp tác  giữa  trường

đại học và doanh nghiệp  của nhiều nước  trên  thế  giới và các hình thức hợp tác đã

vận dụng ở nước ta. Tổ chức khảo sát 19 trường đại học, 336 doanh nghiệp và tham

khảo ý kiến của  6  chuyên gia về  tình hình hợp tác  giữa  trường đại học và doanh

nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Trên cơ sở  đó, đã  đề  xuất định  hướng, giải pháp và

kiến nghị  các cơ quan có liên quan về  nâng cao hiệu quả  hợp tác trường đại học và

doanh nghiệp.

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa