title Thông tin chỉ đạo điều hành

Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Thứ tư, 26/05/2021, 15:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cũng như thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Chương trình cũng nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; đồng thời tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2021 từ 95% trở lên.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa