title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025
Thứ ba, 18/05/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP; nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Chương trình cũng nhằm xác định cụ thể các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp này; đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

MCNT

Tin mới hơn
Tin đã đưa