title Kết quả nghiệm thu

Chương trình KHCN Năng lượng
Thứ tư, 13/04/2016, 12:02 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2014

 

Stt

 

Tên đề tài/dự án

 

(1)

 

Sản phẩm nghiên cứu

 

(2)

 

Kết quả đạt được

 

(3)

 

CHƯƠNG TRÌNH KHCN NĂNG LƯỢNG

1.    

Phân loại đồ thị phụ tải và phân tích phản ứng tiêu thụ điện lên biểu giá điện cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh

- Báo cáo tổng kết đề tài;

- Phương pháp phân loại đồ thị phụ tải cho xây dựng đồ thị đại diện;

- Các đồ thị đại diện thep các yếu tố đăc trưng;

- Đồ thị đại diện cho đối tượng;

- Phân tích chế độ dùng điện của các đối tượng;

- Bài báo hội nghị tại Malaysia và Tp HCM;

- Luận văn thạc sỹ.

Đề tài đáp ứng nhu cầu thực tế trong quản lý tiêu thụ điện tại Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa