title Kết quả nghiệm thu

Chương trình KHCN tính toán
Thứ tư, 13/04/2016, 12:07 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2014

 

Stt

 

Tên đề tài/dự án

 

(1)

 

Sản phẩm nghiên cứu

 

(2)

 

Kết quả đạt được

 

(3)

CHƯƠNG TRÌNH KHCN TÍNH TOÁN

1.    

Chế tạo thuốc đặc trị H5N1 và H1N1 với sự hỗ trợ của công cụ máy tính

Bài báo

02 bài báo quốc tế

2.    

Xây dựng mô hình số cho ô nhiễm nguồn thải điểm và nguồn diện trong lưu vực sông

Bài báo

01 bài báo quốc tế

3.    

Thiết kế cải tiến hệ thống hỗ trợ người khuyết tật di chuyển

Bài báo

Bản vẽ chế tạo

Bài báo trong nước

Bản vẽ chế tạo

Mô hình 3D

Bản thiết kế hình học

4.    

Nghiên cứu thiết kế, tối ưu hóa các mạch luận lý cơ bản và phát triển thành thư viện chuẩn ứng dụng trong thiết kế vi mạch số

Document

Thư viện

File dữ liệu

 

5.    

Bài toán thiết lập Ô Nguyên Đa mục tiêu Ứng dụng trong Phân tích Kiến trúc Đa xử lý trên Vi mạch

Bài báo

03 bài báo quốc tế

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa