title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020
Thứ hai, 26/07/2010, 05:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Mục tiêu chung của chương trình là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lí, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; đồng thời đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Nội dung

 

Theo đó, đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đạt 50% vào năm 2020 (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới).
Đây là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng trên địa bàn nông thôn toàn quốc, gồm 11 nội dung: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Giảm nghèo và an sinh xã hội; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn; Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn; Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn; Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn; Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.
Nguồn vốn thực hiện chương trình từ vốn ngân sách trung ương và địa phương; vốn tín dụng; vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế khác và huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư. Cơ chế hỗ trợ theo nguyên tắc: hỗ trợ 100% từ ngân sách trung ương cho công tác quy hoạch; đường giao thông tới trung tâm xã; xây dựng trụ sở xã, trường học đạt chuẩn, trạm y tế xã, nhà văn hóa xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã. Hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương cho xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; đường giao thông nông thôn, xóm, kênh mương nội đồng...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Chương trình, cùng với các Bộ, ngành khác chịu trách nhiệm xây dựng cơ chế, chính sách; hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án để thực hiện theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, đồng thời đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở.
VH
 
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm