title Kết quả nghiệm thu

Chương trình quản lý đô thị
Thứ tư, 13/04/2016, 12:09 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2014

 

Stt

 

Tên đề tài/dự án

 

(1)

 

Sản phẩm nghiên cứu

 

(2)

 

Kết quả đạt được

 

(3)

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1.    

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xe buýt chạy bằng điện (trolleybus) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất phát triển loại hình trolleybus và xây dựng tuyến thử nghiệm.

-   Chương 1: Tổng quan.

-   Chương 2: Nghiên cứu mục tiêu phát triển bền vững trong giao thông đô thị  tại TP.HCM.

-   Chương 3: Hành lang giao thông sử dụng trolleybus.

-   Chương 4: Khảo sát chi tiết các hành lang cho trolleybus .

-   Chương 5: Nghiên cứu loại xe trolleybus, bố trí hệ thống động lực và điều khiển.

-   Chương 6: Nghiên cứu bố trí tuyến trolleybus đề xuất.

-   Chương 7: Hiệu quả sử dụng tuyến trolleybus đề xuất.

-   Chương 8: Nghiên cứu hệ thống quản lý và điều hành cho tuyến trolleybus đề xuất.

-   Chương 9: So sánh xe buýt CNG và trolley bus.

-   Chương 10: Lộ trình thực hiện và khả năng áp dụng.

-   Kết luận và kiến nghị.

2.    

Nghiên cứu đề xuất phương án phố đi bộ và tác động của nó đến giao thông tại khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất phương án phố đi bộ khu trung tâm thành phố và giải pháp phân luồng giao thông.

-   Tồng quan vấn đề nghiên cứu.

-   Tổng quan tài liệu trong và ngoài nước.

-   Phương pháp nghiên cứu.

-   Lựa chọn tuyến đi bộ.

-   Phân tích tác động giao thông của phố đi bộ

-   Kết luận và kiến nghị.

3.    

Nghiên cứu thử nghiệm quy trình vận hành tự động hóa cho cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – thị Nghè.

Quy trình vận hành tự động cho cống kiểm soát và hệ thống dự báo

 

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa