title Kết quả nghiệm thu

Chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ
Thứ tư, 13/04/2016, 12:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2014

 

Stt

 

Tên đề tài/dự án

 

(1)

 

Sản phẩm nghiên cứu

 

(2)

 

Kết quả đạt được

 

(3)

CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KH VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

1.    

Khảo sát các kiểu tái sắp sếp gen Ig/TCR trên bệnh nhân Bạch cầu cấp dòng lympho B bằng kỹ thuật PCR tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM

-  Bái báo trong nước

Tần suất biểu hiện của 19 kiểu TSX gen Ig/TCR đặc trưng cho quần thể tế bào ác tính trên bệnh nhân BCCDL-B Việt Nam

Các kiểu TSX gen Ig/TCR có giá trị trong chẩn đoán TLTBAT trên bệnh nhân BCCDL-B Việt Nam

Báo cáo chuyên đề: Các kỹ thuật xác định TLTBAT trong BCCDL

2.    

Ứng dụng công nghệ truyền nhiệt micro để giải nhiệt các linh kiện điện tử

Bài báo quốc tế

 

- Thiết kế mô hình, xây dụng mô hình toán học, mô phỏng số học mô hình

 

- Chế tạo mô hình. Thí nghiệm kiểm chứng trên mô hình thực tế

 

- So sánh kết quả mô phỏng số và kết quả thực nghiệm

3.    

Tổng hợp vật liệu ZnO có cấu trúc một chiều nhằm hướng tới ứng dụng trong Pin mặt trời dị thể Vô cơ/Hữu cơ

 

-Nghiên cứu và chế tạo vật liệu vô cơ ZnO có cấu trúc một chiều (1D) (nanorod, nanowire…).

-Xây dựng quy trình tổng hợp ZnO có cấu trúc1D từ việc khảo sát ảnh hưởng của cácthông số chế tạo lên cấu trúc tinh thể, hình thái bề mặt và các tính chất của ZnO 1D tổng hợp được

4.    

Bước đầu khảo sát bệnh Johne’s (paratuberculosis) trên đàn bò sữa huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh.

 

-  Bái bá0 trong nước

-  Điều tra thu thập một số thông tin liên quan đến bệnh Johne’s tại 03 xã chăn nuôi bò sữa nhiều nhất của Củ Chi.

- Lấy mẫu máu để tiến hành phân tích xác định tình trạng nhiễm bệnh thông qua xác định kháng thể kháng bệnh Johne’s bằng phương pháp ELISA. Việc phân tích này sẽ được thực hiện tại phòng thí nghiệm của Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam.

-Dựa trên các kết quả chẩn đoán xét nghiệm sự hiện diện của kháng thể paratuberculosis từ các mẫu thu thập và dựa trên các thông tin thu thập được từ các trại chăn nuôi tiến hành phân tích để phát hiện một số yếu tố yếu tố lây lan và nguy cơ gây bệnh paratuberculosis trong phạm vi khu vực điều tra

5.    

Nghiên cứu triển khai hệ thống sản xuất tinh gọn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

-  Bái báo trong nước

Đánh giá khả năng áp dụng các nguyên lý và các công cụ tinh gọn.

-Phân tích hiện trạng tại 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành gỗ

-Thiết kế quy trình triển khai

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh gía hệ thống thiết kế, xây dựng mô hình mô phỏng đề đánh giá tính hiệu quả của hệ thống

6.    

Nghiên cứu mô hình tiêu dùng hướng đến xã hội ít phát thải carbon của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh

-  Bài báo trong nước

-  Cẩm nang

-  Đánh giá thói quen tiêu dùng và mức phát thải carbon của SV- Đề xuất mô hình tiêu dùng hướng đến xã hội ít phát thải carbon

7.    

Nghiên cứu cải thiện tăng hiệu suất biểu hiện GCSF trong hệ thống nấm men Pichia pastoris bằng cách đồng biểu hiện với ScPDI

- Bái báo trong nước

- Tạo dòng E. coli mang vector tái tổ hợp pPIC3.5K/ScPDI mang gene mã hóa chaperone ScPDI

- .Tạo dòng Pichia pastoris GS115::ScPDI biểu hiện chaperone ScPDI trong tế bào chất

 

-  Biểu hiện ScPDI ở P. pastoris GS115::ScPD

- Tạo dòng P. pastoris GS115::gcsf mang gene ScPDI (GS115::gcsf-ScPDI)

 

- Đồng biểu hiện G_CSF và ScPDI ở dòng nấm men GS115::gcsf-ScPDI

- Đánh giá hiệu quả hỗ trợ tiết G_CSF của PDI trên dòng GS115::gcsf-ScPDI

8.    

Phân lập các hợp chất có khả năng gây độc tế bào ung thư tuyến tụy PANC-1 và PSN-1 từ keo ong dú ( Trigona Minor) ở Nến tre, Việt Nam

-  Bài báo trong nước

-  Đào tạo 1 cử nhân

Phân lập 10 hợp chất tinh khiết từ keo ong Trigona minor ở Bến Tre, Việt Nam.

2-5 hợp chất có khả năng gây độc dòng tế bào ung thư tuyến tụy PANC-1 và PSN-1 với giá trị PC50< 100 µM.

 

9.    

Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và tính chất của vật liệu nano perovskite Y1-xCaxFeO3

- Bài báo trong nước

- Đào tạo 01 thạc sỹ

- Tổng hợp vật liệu nano perovskite Y1-xCaxFeO3, nghiên cứu cấu trúc và từ tính của vật liệu  tổng hợp được

-  Lựa chọn quy trình tối ưu tổng hợp vật liệu nano Y1-xCaxFeO3 với các giá trị x = 0.1 và 0.2 theo tính toán lý

Tin mới hơn
Tin đã đưa