title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chuyển đổi 500 nghìn ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
Thứ bảy, 29/10/2011, 22:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Ngày 27/9 ti Hà Ni, y Ban kinh tế ca Quc hi phi hp vi B TN&MT t chc hi tho ly ý kiến v quy hoch s dng đt đến năm 2020 và kế hoch s dng đt 2011 - 2015.

Trong 20 năm tới, để đảm bảo mục tiêu phát triển và đột phá trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, dự báo sẽ phải tiếp tục chuyển đổi sang mục đích phi nông nghiệp thêm khoảng 450 - 500ha đất trồng lúa. Đất KCN tăng khoảng trên 300 nghìn ha. Hiện nay cả nước có khoảng 82 nghìn ha đất KCN, dự báo đến năm 2020 con số này sẽ ổn định ở mức 350 - 400 nghìn ha.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, dự tính đến năm 2020 mức độ đô thị hóa ở nước ta là khoảng 45%. Dự báo cần khoảng 1,8 - 2 triệu ha đất để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, văn hóa, y tế, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo khi đất nước phát triển. Đến năm 2020, dự báo đất phục vụ cho các loại công trình này là khoảng 1,4 triệu ha, tăng khoảng 300 nghìn ha so với năm 2008.

(Theo Báo Xây dựng điện tử)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm