title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Có thể thuê doanh nghiệp giải phóng mặt bằng
Thứ tư, 07/10/2009, 21:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Bộ Tài nguyên-Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 69/CP về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Nội dung

 

Theo đó, hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện hoặc tổ chức phát triển quỹ đất được thuê doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện phải có văn bản đề nghị UBND cấp huyện quyết định việc thuê doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng phải có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Cũng theo dự thảo thông tư, việc áp dụng hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng một suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc một suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chỉ thực hiện một lần khi địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở và hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ có nhu cầu.

(Theo NLĐ)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm