title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 4 cơ quan
Thứ sáu, 10/05/2019, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 4 cơ quan.

Cụ thể,danh mục thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: 4 thủ tục mới ban hành, 4 thủ tục được sửa đổi, 13 thủ tục thay thế và 28 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 21 thủ tục bãi bỏ do bị thay thế).

Danh mục thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ gồm: 4 thủ tục mới ban hành, 2 thủ tục thay thế và 3 thủ tục bị bãi bỏ.

Danh mục 8 thủ tục được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP.

Danh mục 3 thủ tục mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Tin mới hơn
Tin đã đưa