title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của một số cơ quan, đơn vị
Thứ hai, 10/12/2018, 16:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của một số cơ quan, đơn vị.

Cụ thể gồm: 13 thủ tục trong lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại TPHCM; 3 thủ tục trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại TPHCM; 2 thủ tục được chuẩn hóa và 6 thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu Nam.

* Do hết hiệu lực và nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành, UBND TP cũng quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 5/2/1990 của UBND TP về việc ban hành quy định giữ xe 2 bánh trên địa bàn TP.

TNN.

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa