title Thông tin chỉ đạo điều hành

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Thứ ba, 17/11/2020, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Trong đó, công bố kèm theo Quyết định này danh mục 2 thủ tục hành chính mới ban hành, 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ 1 thủ tục hành chính (do được thay thế) trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Ngoài ra, Quyết định cũng bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục B.I.5 và B.I.6 ban hành kèm theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2020.

Xem chi tiết danh mục thủ tục tại đây.

Tin mới hơn
Tin đã đưa