title Thông tin chỉ đạo điều hành

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở lao động – Thương binh và xã hội
Thứ năm, 17/12/2020, 16:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, công bố kèm theo Quyết định này danh mục 1 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 1 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Ngoài ra, Quyết định cũng bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục A.I.1 và A.I.2 ban hành kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND này 21/5/2020 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2020.

 

Xem chi tiết danh mục thủ tục tại đây.

 

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa