title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ ba, 07/12/2021, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - (HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 5 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm 2 thủ tục hành chính mới, 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa