title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố thủ tục hành chính của 3 Sở
Thứ ba, 18/06/2019, 02:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính của 3 Sở.

Cụ thể, danh mục gồm 11 thủ tụctrong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục gồm 6 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch – đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

Danh mục gồm 1 thủ tục mới ban hành, 1 thủ tục thay thế và 2 thủ tục bị bãi bỏ (do được thay thế) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin mới hơn
Tin đã đưa