title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của hai sở
Thứ hai, 20/05/2019, 01:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 18 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 7 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 6 thủ tục bị bãi bỏ do bị thay thế).

UBND TP cũng quyết định công bố danh mục 2 thủ tục mới ban hành và 1 thủ tục được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin mới hơn
Tin đã đưa