title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Thứ hai, 20/06/2022, 11:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục 31 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm 6 TTHC mới ban hành, 12 TTHC thay thế, 13 TTHC bãi bỏ do được thay thế.

Danh mục của các TTHC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa