title Thông tin chỉ đạo điều hành

Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được cấp giấy chứng nhận với thời hạn 5 năm
Thứ năm, 30/05/2019, 06:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chấp thuận cho Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP với thời hạn 5 năm trong khi chờ Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Sở Công Thương sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu về thủ tục, hồ sơ pháp lý trong việc xây dựng và hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu, tạo môi trường đầu tư ổn định, đảm bảo nguồn cung trong khu vực và tình hình an ninh năng lượng trên địa bàn TP;

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ kiến nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp và quản lý giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.

Tin mới hơn
Tin đã đưa