title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Cuối năm 2020: Chính thức vận hành hệ thống đốt rác phát điện
Thứ tư, 31/07/2019, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Cuối năm 2020: Chính thức vận hành hệ thống đốt rác phát điện
Người ký
Ngày hiệu lực 31/07/2019
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb) - Nhằm phấn đấu đến cuối năm 2020 khoảng 50% khối lượng rác sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP đến năm 2025, trình UBND TP trong tháng 7/2019;
Nội dung

UBND TP cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng tiến độ các bước thủ tục cần thực hiện, trách nhiệm của các sở-ngành trong giải quyết thủ tục và thời gian hoàn thành của từng thủ tục sau khi UBND TP có quyết định chủ trương điều chỉnh đầu tư các dự án chuyển đổi công nghệ.

Các chủ đầu tư cần cam kết thời gian hoàn thành xây dựng, lẳp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm hệ thống đốt rác phát điện trước tháng 9/2020 và vận hành chính thức trước tháng 12/2020.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm