title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Danh mục các dự án PPP
Thứ hai, 16/04/2018, 22:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì danh mục dự án được công bố sau khi đề xuất dự án được phê duyệt.
Nội dung

Từ quý I đến quý III năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát, xây dựng danh mục dự án PPP theo quy định nêu trên.

Theo đó, danh mục gồm 13 dự án, với tổng vốn dự kiến huy động được từ nhà đầu tư 23.839.666 triệu đồng.

Theo thống kê, danh mục dự án kêu gọi đầu tư nêu trên được phân loại cụ thể như sau:

-         Theo lĩnh vực: Giao thông (09 dự  án); Văn hóa – Thể thao (01 dự án); Y tế (01 dự án); Giáo dục (01 dự án); Môi trường – Chống ngập (01 dự án).

-         Theo nhóm: Dự án nhóm A (04 dự án); Dự án nhóm B (08 dự án); Dự án nhóm C (01 dự án).

-         Theo hình thức hợp đồng: Hợp đồng BT (08 dự án); Hợp đồng BOT (02 dự án); Hợp đồng BOO (03 dự án).

 

 

Danh mục đính kèm

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm