title Thông tin chỉ đạo điều hành

Danh mục Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TPHCM giai đoạn 2021-2025
Thứ ba, 09/02/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Danh mục “Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TPHCM giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, Quyết định này ban hành tiêu chí xác định và danh mục Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/2/2021 và thay thế Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP.

Xem Quyết định tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa