title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm chống dịch
Thứ sáu, 04/06/2021, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, tối 3/6, Văn phòng UBND TPHCM ban hành công văn khẩn về danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu, các cơ quan hành chính vẫn tiếp tục tiếp nhận trực tiếp và giải quyết; đồng thời, khuyến khích trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đó là các thủ tục liên quan đến công tác: đăng ký khai sinh, khai tử; các nhóm thủ tục liên quan đến kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; TTHC thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng UBND TPHCM đã lập danh mục TTHC đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, gồm 8 lĩnh vực: tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; giao thông vận tải; xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch và đầu tư; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; lao động.

UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và theo lĩnh vực phụ trách, ngoài các TTHC thuộc các lĩnh vực nêu trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn TTHC đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Minh Dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa