title Thông tin chỉ đạo điều hành

Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế và Sở Nông nghiệp PTNT
Thứ bảy, 20/10/2018, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế.

Các thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: 15 thủ tục mới ban hành, 5 thủ tục được sửa đổi, bổ sung.

Các thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh gồm: 20 thủ tục mới ban hành, 14 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 1 thủ tục bị bãi bỏ.

Xem danh mục của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem danh mục của Sở Y tế

 

TNN.

Tin mới hơn
Tin đã đưa