title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Dự án có quy mô nhỏ hơn 5ha không phải lập quy hoạch chi tiết
Thứ bảy, 15/05/2010, 22:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Theo đó, thời gian lập quy hoạch chung đô thị đối với thành phố thuộc Trung ương hoặc lập nhiệm vụ quy hoạch chung không quá 3 tháng và lập đồ án không quá 15 tháng; đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, đô thị mới , thời gian lập nhiệm vụ quy không quá 2 tháng, và lập đồ án không quá 12 tháng. Đối với thị trấn, thì thời gian lập nhiệm vụ không quá 1 tháng và lập đồ án không quá 9 tháng.

Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này hoặc quy định pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng; cá nhân thiết kế quy hoạch đô thị phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị thông qua hình thức chỉ định thầu. Khuyến khích việc lựa chọn tư vấn thông qua hình thức thi tuyển đối với quy hoạch chung các đô thị có quy mô lớn, có ý nghĩa đặc thù, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong đô thị.

Đồng thời Nghị định cũng nêu ra những nguyên tắc lập quy hoạch đô thị, cụ thể: quy hoạch chung của thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị mới phải đảm bảo phù hợp với Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia. Các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết. Các khu vực này khi xây dựng cũng phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hoá quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập dự án đầu tư và cấp phép xây dựng.

Đối với những dự án do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở và chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc  công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2010, và thay thế các quy định về quy hoạch xây dựng các đô thị và các khu vực trong đô thị của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

T.Thủy

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm