title Thông tin chỉ đạo điều hành

Dự kiến trao giải thưởng sáng tạo cho các công trình, sáng kiến, giải pháp tiêu biểu, xuất sắc dịp 30/4 tới
Thứ ba, 26/03/2019, 08:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Để kịp trao giải thưởng sáng tạo TPHCM cho các công trình, sáng kiến, giải pháp tiêu biểu, xuất sắc vào dịp 30/4/2019, UBND TP đã giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành xây dựng các biểu mẫu, tiêu chí, thang điểm; thành lập Tổ chuyên gia, Hội đồng xét chọn phù hợp với tính chất giải thưởng của từng lĩnh vực được phân công.

Cụ thể, Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổng hợp các công trình, sáng kiến, giải pháp tiêu biểu, xuất sắc theo đề xuất, giới thiệu của các cơ quan, đơn vị thuộc TP như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn, Lực lượng vũ trang, Sở Y tế, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, các quận - huyện…

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP chịu trách nhiệm xem xét, lựa chọn, đề xuất các tác phẩm, sáng tác tiêu biểu, xuất sắc tham gia; không giới thiệu các tác phẩm được trao giải văn học nghệ thuật TP dự kiến vào ngày 19/4/2019.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm xem xét, lựa chọn, đề xuất các công trình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tiêu biểu, xuất sắc.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xem xét, lựa chọn, đề xuất các sản phẩm truyền thông sáng tạo.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xem xét, lựa chọn, đề xuất các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xem xét, lựa chọn, đề xuất các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản có tính mới ở trình độ quốc gia hoặc quốc tế.

Riêng Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ xem xét, chỉ đạo các đơn vị lựa chọn, đề xuất những giải pháp, mô hình triển khai có hiệu quả và lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa