Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/05/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/05/2018
Trích yếu: Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)
Tài liệu đính kèm:
DT Luat du lich.doc
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.