Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Thứ bảy, 15/12/2018, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/06/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/06/2018
Trích yếu: Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.