Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 10/08/2021, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/08/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/09/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Duthao_Quyche_Connuoi_3160_stphtsigned.pdf
du_thao_qd (1).doc
Tải về tất cả tài liệu
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.