Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Thứ ba, 11/01/2022, 15:36 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/01/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/02/2022
Trích yếu: Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm:
2.Dự thảo QĐ ban hành QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SNV 2021.docx
3.Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SNV 2021 (1).docx
Tải về tất cả tài liệu
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.