Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế TPHCM
Thứ hai, 14/02/2022, 16:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/02/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2022
Trích yếu: Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế TPHCM Mọi thông tin góp ý đề nghị gửi về Sở Y tế, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM hoặc qua địa chỉ email: thaimt@tphcm.gov.vn
Tài liệu đính kèm:
v1_quy_dinh_chuc_nang,_nhiem_vu,_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_cua_so_y_te_08022022.pdf
quyet_dinh_du_thao_quy_dinh_cuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_co_cau_to_chuc_cua_so_y_te08022022.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.