Dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thứ bảy, 15/12/2018, 09:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/07/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/09/2018
Trích yếu: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
dự thảo quy tắc ứng xử gừi góp ý.doc
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.