Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
Thứ bảy, 15/12/2018, 08:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/06/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/09/2018
Trích yếu: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Tài liệu đính kèm:
du_thao_qd_sua_soi_bo_sung_qd_12.doc
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.