title Thông báo của UBND TP

Dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 03/06/2021, 11:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường gửi đến cơ quan, đơn vị.

Đề nghị cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 07 tháng 6 năm 2021 (kèm tập tin gửi ltndung.snv@ tphcm.gov.vn) để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Nếu đến hạn, Sở Nội vụ chưa nhận được góp ý của cơ quan, đơn vị được ghi nhận là thống nhất.

 

 

Tải xuống xem nội dung chi tiết

 

 

 

HCM CITYWEB

Tin mới hơn
Tin đã đưa