title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015
Thứ hai, 04/04/2011, 16:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) - Ngày 02/3/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 212/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 – 2015.
Kế hoạch đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2015 là xây dựng các hệ thống thông tin điện tử, tạo môi trường làm việc hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về quản lý, chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử tại cơ quan Bộ Xây dựng.
Cụ thể, đưa vào sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin như 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. Bảo đảm các điều kiện kỹ thuật cũng như bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử trong công tác triển khai ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, bảo đảm 100% Thông tin điều hành quản lý của Bộ và 100% các dịch vụ công trực tuyến (ở mức độ 2 trở lên) được công bố trên cổng TTĐT phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2011-2013, đầu tư trang bị mới 200 máy vi tính (thay thế số máy tính hết khấu hao) và 70 máy in (thay thế các máy in đã hết khấu hao); trang bị 25 máy tính xách tay cho cán bộ cấp Vụ trưởng trở lên; nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật CNTT và thay thế một số máy chủ đã hết khấu hao; thuê bao mở rộng băng thông cho cổng truy cập ra Internet. Đồng thời, nâng cấp hệ thống an toàn thông tin và bảo mật. Triển khai ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử.
Được biết, Trung tâm Thông tin chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ cho từng năm trên cơ sở Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2011-2015; đồng thời phối hợp với các đơn vị được phân công thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm