title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Xuân, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn
Thứ bảy, 16/10/2010, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 (SQHKT) – UBND thành phố đã quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Xuân, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Quy mô khu vực quy hoạch 106,9 ha, dân số 12.000 - 13.000 người, mật độ xây dựng: 30 – 40%, tầng cao xây dựng: 1 – 5 tầng, hệ số sử dụng đất: 1 – 2 lần.

Quy hoạch điều chỉnh nhằm phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn huyện Hóc Môn, khả năng sử dụng hiệu quả quỹ đất và đảm bảo kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực.

Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được duyệt, Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng TPHCM - Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp UBND huyện Hóc Môn và đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) để Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

MC

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm