title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Duyệt nhiệm vụ Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội
Thứ bảy, 11/12/2010, 05:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, quan điểm quy hoạch nghĩa trang Thủ đô là phải đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài của nhân dân Thủ đô, phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh, hiện đạ; quy hoạch nghĩa trang phục vụ cho nhiều địa phương khác nhau và sử dụng hình thức táng mới, văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất, kinh phí xây dựng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang.
Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố với tổng diện tích 3.344,47 km2 và dân số gần 6,23 triệu người (thống kê năm 2008).
Nhiệm vụ Quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển nghĩa trang Thủ đô trong quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang; và làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống nghĩa trang trên địa bàn Thủ đô.
Các nội dung nghiên cứu quy hoạch gồm đánh giá tổng quan hiện trạng, dự báo phát triển kinh tế-xã hội và điều kiện tự nhiên của thủ đô Hà Nội; điều tra, khảo sát, đánh giá tổng hợp và toàn diện về hiện trạng phân bố, quy mô, tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng các nghĩa trang, nhà tang lễ trên địa bàn Thủ đô; rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, các dự án đầu tư xây dựng nhà tang lễ đã, dang và sẽ đang triển khai trên địa bàn.
Đồng thời, trên cơ sở định hướng phát triển nghĩa trang trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phải xác định được phạm vi phục vụ của các nghĩa trang, nhà tang lễ, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; cũng như nhu cầu táng, lựa chọn hình thức táng phù hợp và nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ (tập trung nghiên cứu cho khu vực đô thị và định hướng cho khu vực nông thôn); xác định các nghĩa trang cần đóng cửa, di chuyển hoặc cải tạo mở rộng để tiếp tục sử dụng và xác định vị trí, quy mô, ranh giới các nghĩa trang, nhà tang lễ xây dựng mới.
UBND thành phố Hà Nội là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Quy hoạch sẽ được lập trong thời gian 9 tháng, từ nay đến đầu tháng 8/2011.
LO
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm