title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giai đoạn 2019 – 2020: Đào tạo khoảng 28.000 lượt doanh nhân
Thứ tư, 17/04/2019, 03:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của TP giai đoạn 2019 – 2020, gồm các lớp khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và đào tạo chuyên ngành.

Theo đó, trong giai đoạn này, TP dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên 27.687 lượt học viên tham gia, trong đó chỉ tiêu chưa thực hiện năm 2017 là 4.887 lượt học viên, chỉ tiêu chưa thực hiện năm 2018 là 7.200 lượt học viên, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2019 - 2020 là 15.600 lượt học viên.

 

Đối tượng được đào tạo bao gồm: nhân sự quản lý các tổng công ty, công ty trực thuộc; đội ngũ nhân sự quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn TP; đội ngũ doanh nhân trong các doanh nghiệp cổ phần hóa.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa