title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Giải pháp phát triển thị trường bất động sản TP.HCM
Chủ nhật, 11/09/2011, 20:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh va kiến ngh vi B Xây dng mt s gii pháp, cơ chế chính sách nhm phát trin th trường bt đng sn lành mnh, n đnh trên đa bàn thành ph.

Mt trong nhng kiến ngh là thành ph cn hình thành các t chc qun lý Nhà nước đ năng lc thc thi công tác qun lý và phát trin th trường bt đng sn hiu qu gm Trung tâm nghiên cu và d báo th trường bt đng sn, Tng Công ty xây dng nhà xã hi, Qu tài chính ngân sách; có cơ chế chính sách c th đ phát trin nhà cho người thu nhp thp, nhà xã hi; hình thành Qu tiết kim nhà nhm h tr cho người có nhu cu nhà nhưng thu nhp hn chế.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các quy định cụ thể để hình thành các định chế tài chính phi ngân hàng như quỹ tín thác đầu tư bất động sản, quỹ tiết kiệm nhà ở; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; quản lý, kiểm tra việc bán hàng qua sàn giao dịch bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đô thị; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý đô thị trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý quá trình khai thác sử dụng công trình…

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất, phấn đấu đến năm 2020 thị trường bất động sản Việt Nam cần đạt mức độ minh bạch, cơ chế chính sách ổn định, đồng bộ, đầy đủ; hình thành pháp lý cho hàng hóa bất động sản thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và công trình; tổ chức vận hành hiệu quả hệ thống đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đơn giản, công khai, minh bạch và thống nhất.

Ngoài ra, cần ban hành cơ chế cụ thể để nhiều thành phần tổ chức kinh tế có thể tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản; khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, đối tượng chính sách, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài vào thị trường này; xây dựng chính sách thuế nhà đất, bổ sung thuế sở hữu nhà ở; xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản để đánh giá và dự báo tình hình phát triển thị trường…/.

Theo TTXVN/Vietnam+

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm