title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Thứ ba, 25/06/2019, 15:07 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, UBND TP đã kiến nghị Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thẩm quyền ban hành quy trình thực hiện liên thông hoặc kết hợp các thủ tục có liên quan với nhau (kết quả giải quyết của thủ tục này là thành phần hồ sơ của thủ tục khác).

Phương án này đảm bảo tính kịp thời, giảm số lần người dân và doanh nghiệp phải đến các cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục cũng như giảm số đầu mối cơ quan tiếp nhận và trả kết quả, góp phần giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Tin mới hơn
Tin đã đưa