title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giải thể 7 bệnh viện điều trị COVID-19
Thứ năm, 04/08/2022, 15:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành 7 quyết định giải thể 7 bệnh viện điều trị COVID-19, cụ thể:

Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 3/11/2021 của UBND TP) kể từ ngày 15/7/2022.

Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND TP) kể từ ngày 6/6/2022.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Tâm Thần trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 của UBND TP) kể từ ngày 01/7/2022.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Nhân dân 115 trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND TP) kể từ ngày 15/6/2022.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Nguyễn Tri Phương trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND TP) kể từ ngày 31/5/2022.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND TP) kể từ ngày 20/6/2022.

Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Khu Điều trị Phong trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND TP) kể từ ngày 8/6/2022.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa