title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các Khu Chế xuất và Công nghiệp
Thứ sáu, 29/07/2011, 17:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Quyết định số 3250/QĐ-UBND về giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố được thành lập theo Quyết định số 6189/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND thành phố.
Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính, các vấn đề có liên quan và cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bàn giao. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Ban quản lý dự án thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm