title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giải thể Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế
Thứ tư, 21/09/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trực thuộc Sở Y tế (được thành lập tại Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP) kể từ ngày 20/6/2022.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 trong công tác giải thể Bệnh viện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Bệnh viện giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện việc giải thể theo quy định; giao cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế phụ trách quản lý, lưu trữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động chuyên môn, quản lý của Bệnh viện.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa