title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Giải toả đền bù
Thứ bảy, 13/10/2018, 18:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Giải toả đền bù
Người gửi: Trần Thị Hằng Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1974
Lĩnh vực: Hỏi đáp Đất đai Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Văn phòng UBND thành phố
Trả lời: TRường hợp của bạn nếu đã được UBND phường xã xác nhận việc chuyển nhượng thì khi giải toả vẫn được đền bù theo qui định
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 4095