title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giám sát việc sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
Thứ năm, 06/12/2018, 07:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWEb) - Nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, UBND TP vừa chỉ đạo Sở Tài chính và UBND các quận-huyện tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu biện pháp xử lý dứt điểm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đầu tư, để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước; tăng cường giám sát, đánh giá các dự án đầu tư; đề ra biện pháp xử lý các vướng mắc trong việc triển khai dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư các dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao rà soát diện tích đất của các doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường giám sát, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Thanh tra TP cần kịp thời phát hiện vi phạm để có biện pháp xử lý, khắc phục; theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các doanh nghiệp nhà nước TP.

TNN.

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa