title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giảm thiểu tác động độc hại trên môi trường mạng đối với học sinh, sinh viên
Thứ hai, 08/07/2019, 13:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, lành mạnh, hữu ích; giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.

Đến hết năm 2021, TP phấn đấu có ít nhất 85% cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh; thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục; có ít nhất 85% cơ sở giáo dục xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để tổ chức quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng; có ít nhất 85% đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên và đội ngũ quản trị của website, diễn đàn, mạng xã hội của các cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa