title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Giấy phép xây dựng sẽ chỉ được gia hạn 1 lần
Thứ sáu, 14/10/2011, 23:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Bộ Xây dựng vừa hoàn chỉnh dự thảo nghị định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD).

Theo dự thảo của Bộ Xây dựng, trong 12 tháng kể từ ngày được cấp GPXD, nếu chủ đầu tư không khởi công thì phải đề nghị gia hạn giấy phép.

Mỗi giấy phép xây dựng (GPXD) chỉ được gia hạn 1 lần. Nếu hết thời gian gia hạn mà vẫn chưa thể khởi công, chủ đầu tư phải làm thủ tục xin cấp GPXD mới.

Về thời gian cấp giấy phép, dự thảo vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành. Cụ thể, trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định phải xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa; nếu có thiếu sót thì thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư hoàn chỉnh. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần.

Trường hợp đến hạn nhưng chưa thể cấp GPXD, cơ quan cấp giấy phép phải nêu rõ lý do bằng văn bản cho chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn quy định mà vẫn không được cấp GPXD và cơ quan cấp giấy phép không có văn bản giải thích, chủ đầu tư có quyền khởi công xây dựng theo thiết kế có trong hồ sơ đề nghị cấp GPXD.

Việc cấp GPXD căn cứ vào quy hoạch chi tiết đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị thì phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng trước khi cấp giấy phép xây dựng.

Về xử lý sai phạm, dự thảo quy định: với công trình xây dựng không phép hoặc sai phép nhưng phù hợp quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và đáp ứng các điều kiện để cấp phép, trước hết chủ đầu tư bị xử lý vi phạm.

Nếu muốn tiếp tục xây dựng hoặc bảo toàn công trình, chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc điều chỉnh GPXD. Nếu quá 2 tháng kể từ ngày có quyết định xử phạt chủ đầu tư chưa có GPXD hoặc giấy phép điều chỉnh, cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ công trình không phép và phần xây sai phép.

Về căn cứ để xét cấp giấy phép xây dựng, dự thảo nêu rõ công trình phải phù hợp với Quy hoạch chi tiết đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; thiết kế đô thị (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị thì phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng, trước khi cấp giấy phép xây dựng….

Nghiêm cấm các hành vi: Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.

Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng; xây dựng công trình sai quy hoạch xây dựng được duyệt, vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng. Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi và các sân bãi đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố…

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm