title Thông báo của UBND TP

Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận
Thứ tư, 02/06/2021, 14:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận

 

Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận gửi đến cơ quan, đơn vị.

Đề nghị cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 16/4 (kèm tập tin gửi ltndung.snv@ tphcm.gov.vn) để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Tải xuống xem chi tiết dự thảo

 

 

HCM CITYWEB

Tin mới hơn
Tin đã đưa