title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hà Nội: Ba nhóm điều chỉnh giờ học, giờ làm
Thứ sáu, 02/12/2011, 19:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Đó là mt trong nhng ni dung công văn ca Văn phòng Thành y Hà Ni (ngày 1-11) thông báo kết lun ca Thường trc Thành y v vic điu chnh gi làm vic, gi hc tp, kinh doanh thương mi trên đa bàn.

Theo đó, ba nhóm phi điu chnh gm nhóm HS-SV các trường ĐH, CĐ, THCN - dy ngh và THPT: Bt đu hc t 7 gi, kết thúc vào 18 gi. Nhóm các trung tâm thương mi, dch v, tài chính ngân hàng, chng khoán, bo him...: M ca lúc 9 gi, đóng ca lúc 22 gi. Nhóm công chc, viên chc, HS các trường mm non, tiu hc, THCS... gi nguyên như hin ti (tc là t 8 gi đến 17 gi).

Phm vi điu chnh gi hc, gi làm ch thc hin trong 10 qun ni thành và hai huyn T Liêm, Thanh Trì do đây là khu vc thường xuyên b ùn tc giao thông. Công văn cũng cho biết nếu hoàn thành sm, phương án này s được thc hin t đu tháng 12. Nếu cn hoàn thin s lùi li mt tháng (t 1-1-2012).

(Theo PL)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm