title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hết năm 2015, xây dựng xong trụ sở các cơ quan thi hành án dân sự
Thứ hai, 25/04/2011, 17:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-TTg phê duyệt Đế án “xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011-2015".
Nội dung

 

Theo đó, mục tiêu của đề án phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ cơ bản xây dựng xong trụ sở cho Tổng cục thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện trong quy hoạch tòa án theo khu vực và đạt 100% các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và 70% các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện hoàn thành việc xây dựng kho vật chứng; cải tạo, mở rộng các trụ sở đã được đầu tư xây dựng nhưng thiếu trên 70% diện tích (theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và định hướng biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến năm 2015).
Đối với khối các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp, đến hết năm 2015 cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp được thành lập từ năm 2010 trở về trước và hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và khởi công xây dựng các cơ sở đào tạo thành lập trong giai đoạn 2011-2014 để đảm bảo nhu cầu đào tạo theo nhiệm vụ đặt ra.
Trước mắt cần ưu tiên tập trung trả nợ vốn cho các dự án hoàn thành và các dự án đang triển khai dở dang. Đồng thời đầu tư xây dựng mới trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện (thuộc quy hoạch tòa án theo khu vực nhưng chưa được đầu tư xây dựng trụ sở), Kho vật chứng cho Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục thi hành án dân sự Thành phố, thị xã và 50% Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (thuộc quy hoạch tòa án theo khu vực nhưng chưa được đầu tư xây dựng Kho vật chứng theo thứ tự ưu tiên về số lượng vật chứng thu giữ)…
Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2012 sẽ ưu tiên tập trung vốn để thanh toán cho các dự án đã và đang thực hiện đầu tư đối với khối các cơ quan thi hành án dân sự và ưu tiên tập trung vốn để thanh toán các dự án xây dựng nhà A – Trường đại học Luật Hà Nội và Trụ sở Học viện Tư pháp đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp.
Sau năm 2012, sau khi có quy hoạch Tòa án theo khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sẽ tập trung đầu tư mới hoặc cải tạo mở rộng các trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự nằm trong quy hoạch. Và tập trung vốn đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp được thành lập từ năm 2010 trở về trước
Được biết, tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015 là 2.990.465 triệu đồng.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm